“Препознај свој предмет”

Ову игру је пожељно играти напољу јер на почетку деци треба дати два минута да свако од њих пронађе неки аутентичан предмет за себе. То може бити све што нађу у природи (шишарка, лист, камен, дрвце…).

Потребно је да добро опипају свој предмет и запамте га, може се десити да пронађу више истих предмета. Након што су сигурни да су запамтили свој предмет, стаће у круг са испруженим рукама испред себе. Лева шака прима предмет, самим тим је отворена према горе а десна шака даје предмет и окренута је према доле. Деца играју са затвореним очима.

Одредите једног који почиње игру тако што предмет који му је у десној руци ставља у леву руку другару до њега. Следећи на исти начин предаје предмет даље и сваки следећи ради исто. Уколико сви подједнако брзо буду примали и предавали предмете, један ће први по осећају препознати свој предмет и треба да каже “СТОП”. Када један осети да је то његов предмет, значи да сви остали у том тренутку треба да држе свој предмет. Уколико се то није десило, тај који је погрешио и рекао СТОП, испада из игре.

Зашто?
Зато што:
– Деца развијају чуло додира
– Истражују у природи тражећи свој једнинствени предмет
– Уче да имају осећај за време јер је потребно да сачекају са предајом предмента
– Вежбају концентрацију
– Игра посебно може бити интересантна ако неко дете нађе неку безопасну животињицу који сви морају да опипају

Please follow and like us:
error0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content